Design Image
INTAC LOGO
Design Image

HOMEข้อมูลบริษัทโดยย่อ รับสมัคร Freelancerติดต่อสอบถาม
แปลภาษาออกแบบLocalizeผลงาน ความคิดเห็นของลูกค้า
INTAC BLUE
ออกแบบ

ขั้นตอนการออกแบบ

การออกแบบเว็บไซต์

FAQ
(คำถามที่ได้รับบ่อยๆ)
ติดต่อสอบถาม
ออกแบบของอินแทค
งานออกแบบ  ทางออกสำหรับจินตนาการของคุณ Design Image

เรามุ่งเน้นงานออกแบบให้อยู่บนพื้นฐานแนวความคิดของลูกค้าได้อย่างลงตัว เพื่อให้ได้ผลงานที่ตรงความต้องการ เลือกใช้ภาษาเป็นกลางสามารถสื่อสารได้ทั่วโลก และบรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ เพราะเราทุ่มเทเวลาทั้งหมดเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อมุ่งหวังที่จะได้งานออกแบบที่มีความชัดเจน ตรงตามจินตนาการและแนวคิดของลูกค้าให้ได้มากที่สุด เพราะการสร้างสรรค์ผลงานที่ดีคือหน้าที่ของเรา

เราให้บริการผลิตงานออกแบบด้านสื่อสิ่งพิมพ์ครบวงจรเริ่มต้นตั้งแต่ขบวนการวางแผน จนกระทั่งได้ผลงานออกมา โดยเป็นการออกแบบที่คำนึงถึงลักษณะเฉพาะของงานแต่ละชนิดอย่างเหมาะสม เช่น แค็ตตาล็อก โปสเตอร์ แผ่นพับ โฆษณาในนิตยสาร คู่มือต่างๆ เป็นต้น อีกทั้งยังมีบริการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และออกแบบเว็บไซต์ นอกจากนั้น อินแทค ยังเป็นผู้เชี่ยวชาญงานด้าน Localize และด้วยการติดต่อ ประสานงานระหว่างเครือข่ายทีมแปลและทีมออกแบบของอินแทค ทำให้สามารถแปลจากภาษาหนึ่งไปสู่ภาษาต่างๆ ได้

สร้างสรรค์ผลงานที่ดี คือแนวทางการออกแบบของเรา

Design Image2

การทำความเข้าใจจุดประสงค์ของงาน

ในขั้นแรก ผู้อำนวยการ (คนญี่ปุ่น) หรือกราฟฟิกดีไซน์เนอร์ (คนไทย) ของ อินแทค วิชชั่นจะขอเข้าพบลูกค้าเพื่อทำความเข้าใจถึงจุดประสงค์ของการออกแบบว่า ต้องการนำไปสู่ผลงานทางด้านไหน ซึ่งเป็นการวางเป้าหมายของโปรเจ็คให้แน่นอน แล้วจึงนำไปสู่ความคิดว่าจะใช้กลยุทธ์การตลาดแบบไหน ด้วยวิธีการหรือสื่อแบบใดที่เหมาะสมที่สุด ในขั้นตอนดังกล่าวนี้เราจะทำการปรึกษา และวิเคราะห์กับลูกค้าก่อนแล้วจึงทำการยืนยันทิศทางการทำงานทั้งหมดอีกครั้ง

การวางแผน

ขั้นตอนต่อไปคือการเข้าประชุมเพื่อระดมความคิดจากกราฟฟิกดีไซน์เนอร์ และผู้เขียนคำโฆษณา (Copywriter) และตัดสินเลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุด แล้วจึงดำเนินไปสู่งานสำคัญ คือการกำหนด เงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวกับการผลิต เช่น เนื้อหา สื่อ จำนวน ขนาด ราคา วันที่ส่งงาน และการวางขั้นตอนต่างๆ ได้แก่ การเช็คต้นฉบับ วิธีการจัดการกับข้อมูลภาพและตัวหนังสือ การนำข้อมูลที่ อยู่ระหว่างการดำเนินการออกมาให้ลูกค้าตรวจเช็ค การนำตัวอย่างและการตรวจพรู๊ฟงาน เป็นต้น

การทำงานออกแบบ

เราเตรียมพร้อมที่จะสร้างผลงานคุณภาพโดยมืออาชีพ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก ที่ทำงานร่วมกับเรา ทั้งด้านรูปถ่าย ภาพประกอบ Copywriting ฯลฯ ผู้ออกแบบนั้นเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่จะนำส่วนประกอบต่างๆ มาสร้างเป็นงานออกแบบที่สมบูรณ์ที่สุด เรามุ่งสร้างสรรค์งานออกแบบที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อลูกค้า โดยการนำลักษณะเด่นของสื่อแต่ละประเภทออกมา และเลือกวิธีที่เหมาะสม เช่น สื่อโฆษณา ใบปลิว แค็ตตาล็อก โปสเตอร์ POP เป็นต้น

การรายงาน การตรวจพรู๊ฟ

ในระหว่างขั้นตอนการผลิต เราจะนำตัวอย่างงานคร่าวๆ ตัวอย่างงานออกแบบ งานตรวจพรู๊ฟ มาให้ลูกค้าตรวจในเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่าเนื้องานนั้นไม่เกิดความคลาดเคลื่อนไปจากความตั้งใจและความต้องการของลูกค้า ตั้งแต่เริ่มจนกระทั่งงานสำเร็จ นอกจากนั้นยังใส่ใจ ความเห็นจากลูกค้าแต่ละขั้นตอนการทำงาน เพื่อทำการแก้ไขหรือปรับปรุงซึ่งเป็นอีกขั้นตอนการผลิตที่มีความสำคัญยิ่ง จากวิธีเดิมที่จะส่งงานตรวจพรู๊ฟเป็นตัวพิมพ์ (print out) แต่เราจะใช้วิธีใหม่ที่ช่วยประหยัดเวลาและต้นทุน โดยการใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อส่งไฟล์พรู๊ฟออกมาเป็น PDF ซึ่งสามารถแสดง งานออกมาได้อย่างถูกต้องแม่นยำด้วย

งานอาร์ตเวิร์ก (Art work)

ในการจัดทำข้อมูลเพื่อการตีพิมพ์ เราใช้โปรแกรม DTP ที่เป็นซอฟแวร์สำหรับมืออาชีพ เช่น Photoshop, Illustrator, Indesign เป็นต้น และเพื่อที่จะนำข้อมูลที่สร้างขึ้นมาพิมพ์ลงบนแผ่นฟิล์ม อย่างถูกต้องและแม่นยำนั้น เราต้องอาศัยความรู้ด้านกระบวนการพิมพ์ด้านคอมพิวเตอร์
์และซอฟแวร์ด้วย สำหรับการทำข้อมูลอาร์ตเวิร์กที่ต้องพิมพ์แบบพิเศษ เราจะระดมความรู้และความชำนาญสร้างข้อมูลที่สมบูรณ์แบบที่สุด เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด

Printing / Post-printing process

เราเลือกวิธีการตีพิมพ์ที่เหมาะสมที่สุด โดยการวิเคราะห์งานตามเงื่อนไขต่างๆ ได้แก่ลักษณะเฉพาะของสิ่งผลิต ราคา วันกำหนดส่ง จำนวน ฯลฯ อีกทั้งเรายังสามารถประสานงานกับโรงพิมพ์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านงานพิมพ์ในหลากหลายประเภท ซึ่งเราจะเป็นผู้แนะแนวทางที่เหมาะสมให้กับโรงพิมพ์ตลอดจนจบงานพิมพ์ และออกมาเป็นชิ้นงานที่สมบูรณ์แบบที่สุด

→ ติดต่อสอบถาม  ↑Page top

การออกแบบเว็บไซต์และทำโฮมเพจ

Design Image3
วิธีการทำงานพิมพ์กับการทำเว็บไซต์นั้นแตกต่างกัน เพราะการผลิตเว็บไซต์นั้นต้องอาศัยความชำนาญพิเศษแต่ละประเภท เช่น การคำนึงถึงความสะดวกของผู้ใช้ (Usability) โดยให้ความสำคัญด้านความสะดวกในการใช้งานของผู้ใช้ (User), การใช้ FLASH เพื่อสร้างเนื้อหาที่เคลื่อนไหว, การใช้ SEO เพื่อแสดงการเรียงลำดับของข้อมูลใน Search Engine เพียงแค่ท่านเข้าเยี่ยมชมผลงานในเว็บไซต์ของเรา ท่านก็จะเข้าใจนโยบายและความสามารถที่แท้จริงในการสร้างงานของอินแทค กระบวนการผลิตเว็บไซต์แต่ละขั้นตอนนั้นจะดำเนินการภายในบริษัททั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการวางแผน การผลิต ไปจนถึง Coding
อินแทคสร้างโฮมเพจของลูกค้าด้วยวิธีดังนี้

วางแผนและสร้างเว็บไซต์

เริ่มด้วยการวางแผนทำโฮมเพจให้ได้ผลงานที่ต้องการ โดยการตั้งโจทย์ที่สำคัญ ไม่เพียงแต่รูปลักษณ์ภายนอกแต่รวมถึงคุณภาพ เป้าหมายของโฮมเพจนั้นคืออะไร ต้องการแสดงอะไรในลักษณะใด ต้องการให้ผู้เข้าดูมาใช้งานตรงไหนอย่างไร

การจัดทำเนื้อหาและต้นฉบับ

สิ่งที่สำคัญที่สุดของโฮมเพจ คือ เนื้อหา เราต้องนำเสนอข้อมูลที่ผู้ใช้งานต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยตอบสนองทั้งด้านคุณภาพ และจำนวน ไม่เพียงแต่เรื่องการใช้ประโยคเท่านั้น
เรายังรับหน้าที่ดูแลด้านการวางโปรเจ็ค การผลิต และการตัดต่อด้วย เช่น การออกแบบ การใช้ภาพประกอบ ภาพเคลื่อนไหว (Animation) และเว็บโปรแกรม เป็นต้น

FLASH・การสร้างภาพเคลื่อนไหวและเว็บโปรแกรม

เนื้อหาที่เคลื่อนไหวโดยใช้โปรแกรม FLASH นั้น เป็นเทคนิคที่ช่วยแสดงข้อมูลซับซ้อน ที่เราต้องการกระตุ้นความสนใจจากผู้อ่าน โดยไม่เพียงแต่ “ให้ดู” เพียงฝ่ายเดียว แต่เป็นวิธีที่สามารถจูงใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นเรายังรับปรึกษาให้กับท่านที่ต้องการทำเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อกับเว็บโปรแกรมหลายชนิด และมีระบบโต้ตอบกับผู้ใช้ (Interactive web)

การใช้เทคนิค SEO(Search Engine Optimize)

80% ของผู้ใช้บริการทางอินเตอร์เน็ตจากการหาข้อมูลที่ต้องการจากเว็บ Search Engine และจะ
นิยมคลิกเฉพาะเว็บไซต์ ที่ปรากฎอยู่ในหน้าแรก หรือหน้าที่สองของผลของการค้นหาเท่านั้น ดังนั้น ความชำนาญในการใช้ SEO จึงเป็นทักษะในการสร้างโฮมเพจที่สำคัญที่สุดเรื่องหนึ่ง อินแทคจึงใช้วิธีทำเว็บที่เป็นพื้นฐานแต่สามารถทำให้โฮมเพจของท่านปรากฎอยู่ ในหน้าแรกหรือหน้าที่สองของผล SEO ได้

ออกแบบเว็บไซต์ของท่านใหม่

เราสามารถช่วยแก้ปัญหาความไม่พึงพอใจเว็บไซต์ของท่านที่ใช้อยู่ในปัจจุบันได้ หากท่านต้องการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เราจะเสนอแผนการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ของท่านโดยรวม
หลังจากได้ทำการวิเคราะห์ และพิจารณาข้อมูลต่างๆ ได้แก่ ข้อมูลเปรียบเทียบกันระหว่างเว็บไซต์ของคู่แข่ง ตรวจสอบเนื้อหา ความสะดวกในการ ใช้งาน SEO เป็นต้น

→ ติดต่อสอบถาม  ↑Page top
ติดต่อสอบถาม ・เสนอราคา ทางโทรศัพท์  Fax และ E-mail
ภาษาญี่ปุ่น ติดต่อ คุณมาซามิสึ คิคูจิ (kikuchi@intac.co.th)
ภาษาไทย ติดต่อ คุณManeerat (admin@intac.co.th)
Home - ข้อมูลบริษัทโดยย่อ - รับสมัคร Freelancer - ติดต่อสอบถาม - นโยบายของไซต์
แปลภาษา - ออกแบบ - Localize - ผลงาน ความคิดเห็นของลูกค้า
Display Language: Thai - Japanese - English
©Copyright 2006 INTAC VISION (BANGKOK) CO., LTD. All Rights Reserved.