FAQs Image
a
FAQs Image

HOMEข้อมูลบริษัทโดยย่อ รับสมัคร Freelancerติดต่อสอบถาม
แปลภาษาออกแบบLocalizeผลงาน ความคิดเห็นของลูกค้า
INTAC BLUE
FAQ
(คำถามที่ได้รับบ่อยๆ)

เกี่ยวกับงานแปล

เกี่ยวกับงานออกแบบ

เกี่ยวกับงาน Localize

คำถามอื่นๆ ที่ได้รับบ่อยๆ

ติดต่อสอบถาม

 
FAQ (คำถามที่ได้รับบ่อยๆ)

เกี่ยวกับงานแปล

คิดราคางานแปลอย่างไร

อัตราราคาแปลนั้น คำนวณตามจำนวนตัวอักษร หรือจำนวนคำของภาษาต้นฉบับที่จะแปล ซึ่งแสดงตามตารางด้านล่างนี้ โดยที่อัตราการแปลอาจเปลี่ยนแปลงตามความยากง่ายของเนื้อหาหรือสาขาที่ใช้ กรุณาส่งเนื้อหาที่ต้องการแปลมาให้เราคิดราคา ซึ่งจะไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

อัตราค่าบริการแปลภาษาของอินแทค
ภาษา ราคาแปลภาษา Minimum Fee
อังกฤษ → ไทย 700THB/Page(*1) 600THB
ไทย → อังกฤษ 1,000THB/Page(*2) 600THB
ญี่ปุ่น → ไทย 900THB/Page(*3) 600THB
ไทย → ญี่ปุ่น 1,000THB/Page 600THB
ญี่ปุ่น → อังกฤษ 1,200THB/Page 600THB
อังกฤษ → ญี่ปุ่น 1,200THB/Page 600THB
*1 200 words in source (English) as 1 page
*2 200 words or 1,000 letters include vowels / tone markers in source(Thai) as a 1 page
*3 400 Characters in source (Japanese) as a 1 page

มีบริการแปลภาษา XXX หรือไม่

โดยทั่วไปแล้วทางบริษัทให้บริการแปลภาษาหลักๆ ได้แก่ อังกฤษ ไทย และญี่ปุ่น แต่เราก็มีผลงานแปลในอดีตมากมายที่เป็นภาษาอื่นๆ ได้แก่ ภาษาเอเชีย เช่น ภาษาจีน (Simplified Chinese・Traditional Chinese), ภาษาเกาหลี เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีผลงานแปล ภาษายุโรปในแต่ละประเทศ และภาษาอาหรับอีกด้วย หากท่านมีความประสงค์จะใช้บริการแปลภาษาอื่นๆ กรุณาสอบถามกับทางบริษัทฯ เพื่อจะดำเนินการให้บริการและเสนออัตราราคาแปลแล้วแต่กรณีไป

ขอให้ส่งงานแปลภายในพรุ่งนี้ได้ไหม

ขั้นตอนในการแปลของบริษัทตั้งแต่เริ่มจนเสร็จงานนั้นจะต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ต้นฉบับ
ลงมือแปล และการตรวจพรู๊ฟ อัตราความเร็วทั่วไปของผู้แปลคือ 1 วัน ประมาณ 10 แผ่น แต่ต้องใช้เวลาเพื่อตรวจสอบและทำการแก้ไขงานเพิ่มอีกอย่างละ 1 วัน ดังนั้นยิ่งเรามีเวลาเพียงพอเท่าไหร่ก็จะทำให้คุณภาพของงานดีขึ้น

หากเป็นงานแปลที่เป็นภาษาโฆษณา จะคิดราคาแตกต่างจากงานแปลธรรมดาหรือไม่

ท่านสามารถระบุรูปแบบการแปลได้ตามความต้องการในระดับหนึ่ง (เช่น การเลือกใช้คำ (Wording) และรูปแบบ (Style)) แต่กรณีที่เป็นการแปลและเขียนข้อความโฆษณานั้น จะต้องใช้เทคนิคและความสามารถอื่นๆ เข้ามา กรุณาปรึกษารายละเอียดกับเรา หากต้องการให้เราเขียนคำโฆษณา (Copywriting) ภาษาต่างๆ ซึ่งจะคิดค่าบริการแตกต่างจากการแปลบทความธรรมดา

มีบริการล่ามไหม

การให้บริการล่ามของบริษัทนั้นอยู่ระหว่างเตรียมการ
→ ติดต่อสอบถาม  ↑Page top

เกี่ยวกับงานออกแบบ

คิดราคางานออกแบบอย่างไร

อัตราค่าบริการออกแบบนั้นมีความเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ประเภทของสิ่งที่ผลิต สื่อ ระดับความยากง่าย จำนวนต้นฉบับที่ผลิต เป็นต้น ดังนั้นหากท่านต้องการใช้บริการแบบใดกรุณาปรึกษารายละเอียดกับเรา เพื่อเราจะได้เสนอวิธีการผลิตพร้อมทั้งเสนอราคาที่ท่านพอใจ

ใช้เวลาทั้งหมดเท่าใดจนกระทั่งงานแล้วเสร็จ

เกี่ยวกับเวลาที่ใช้ในการผลิตก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง จากผลงานที่เราเคยให้บริการลูกค้าในอดีตนั้นมีทั้งโปรเจ็คที่ใช้เวลาตั้งแต่ 2-3 วัน จนกระทั่งหลายเดือน ส่วนงานพิมพ์นั้น ถ้าเป็นจำนวนน้อยจะใช้เวลาพิมพ์งานเสร็จภายใน 1 อาทิตย์ หลังจากได้รับการยืนยันตรวจพรู๊ฟจากลูกค้า กรุณาปรึกษากับเราหากมีกรณีเร่งด่วนเนื่องจากเราสามารถเร่งเวลาที่ใช้ในการผลิตได้ โดยการประสานงานกับบุคลากรจากกลุ่มต่างประเทศหรือฝ่ายงานภายนอก

มีความเชี่ยวชาญในงานออกแบบประเภทใด

ผลงานออกแบบของบริษัทที่ผ่านมานั้นมีมากมายหลายชนิด แต่ส่วนที่มากที่สุดคือผลงานการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ด้านธุรกิจการค้า ซึ่งไม่เพียงแค่ในประเทศไทยเท่านั้น ผลงานออกแบบของ
อินแทค วิชชั่น อาจเคยได้ผ่านสายตาลูกค้าในต่างประเทศมาแล้วด้วย ผลงานออกแบบนอกเหนือจากที่แสดงไว้ในเว็บไซต์นั้น เราได้จัดเตรียมไว้ให้ท่านชมใน CD แนะนำผลงานออกแบบ (Presentation portfolio) ของบริษัท หากท่านต้องการรับ CD ตัวอย่างกรุณาสอบถามกับทางบริษัทฯ
→ ติดต่อสอบถาม  ↑Page top

เกี่ยวกับงาน Localize

คิดค่าบริการงาน Localize อย่างไร

ค่าบริการ Localize เอกสารนั้น เป็นการเสนอราคาโดยรวมค่าบริการงาน DTP และงานแปลเอกสาร ซึ่งเราจะเสนอราคาโดยคำนึงถึงขนาดของเอกสาร ปริมาณที่ทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ระดับความยากง่ายของการออกแบบ ส่วนราคาเฉลี่ยของคู่มือ คือ หน้าละประมาณ 1,000 บาท ราคาเฉลี่ยของงานที่เกี่ยวกับการโฆษณาสินค้า เช่น แค็ตตาล็อกหรือใบปลิว คือ หน้าละประมาณ 2,000 บาท โดยไม่รวมค่าบริการพิมพ์

ประเภทของงาน Localize ที่ให้บริการคืออะไรบ้าง

สำหรับการบริการ Localize หนังสือคู่มือนั้น ขั้นตอนในงานแปลเราจะใช้โปรแกรม Translation Memory เพื่อช่วยการแปล เช่น TRADOS หรือ Wordfast แล้วจึงทำการสร้างหนังสือคู่มือภาษาต่างๆ โดยใช้โปรแกรม Pagemaker หรือ Indesign ปัจจุบันเรามีผลงานจัดทำ DTP ที่เป็นทั้งภาษาไทย ภาษาจีนแบบ Simplified และ Traditional และภาษาอาหรับด้วย
Localize งานประเภทแค็ตตาล็อก โฆษณา และ เว็บไซต์ นั้น จะเพิ่มขั้นตอนการแปลคำที่ใช้สำหรับการโฆษณา (Copywriting) และทำการตกแต่งรูปภาพหรือคัดเลือกรูปแบบตัวอักษรโดยมืออาชีพ เพื่อสร้างสรรค์งานที่มีคุณภาพให้ไม่แพ้งานของต้นฉบับเลยทีเดียว
Localize งานด้านภาพยนตร์ เช่น DVD หรือ VDO นั้น เราจะทำการแปลสคริปต์และคำบรรยายภาพยนตร์ (Subtitle), ดำเนินการพากย์เสียงบรรยายโดยเจ้าของภาษา ได้แก่ อังกฤษ ไทย ญี่ปุ่น และดำเนินการตัดต่อฟิล์ม
→ ติดต่อสอบถาม  ↑Page top

คำถามอื่นๆ ที่ได้รับบ่อยๆ

สามารถติดต่อใช้บริการกับทางบริษัทที่ญี่ปุ่น (นอกเหนือจากประเทศไทย) ได้ไหม

หากเป็นงานแปล งานออกแบบ งาน Localize ที่เป็นภาษาไทย ท่านจะได้รับผลประโยชน์มากกว่าหากท่านติดต่อมาทางบริษัทในสาขากรุงเทพ เราให้บริการโดยไม่มีอุปสรรคด้านระยะทาง เพราะเราใช้เทคโนโลยีการสื่อสารทางอินเตอร์เน็ตติดต่อสื่อสารกับลูกค้า เช่น E-mail, Skype, FTP เป็นต้น และใช้ Acrobat PDF สำหรับตรวจสอบแก้ไขงาน

อินแทค วิชชั่น ให้บริการลูกค้าทั้งในนามบริษัทและบุคคลจากทั่วโลก อนึ่ง อาจมีบางกรณีที่ทางบริษัทขอเก็บค่าบริการล่วงหน้าจำนวน ครึ่งหนึ่งถึงทั้งหมดของค่าบริการ ส่วนวิธีการชำระเงินนั้นจะให้ลูกค้าโอนมาที่เลขบัญชีธนาคาร ของบริษัทตามจำนวนใบแจ้งหนี้เป็นเงินบาทไทย และลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าธรรมเนียม ในการโอนเงินผ่านธนาคาร (อาจได้รับการยกเว้นในบางกรณี)
→ ติดต่อสอบถาม  ↑Page top
ติดต่อสอบถาม ・เสนอราคา ทางโทรศัพท์  Fax และ E-mail
ภาษาญี่ปุ่น ติดต่อ คุณมาซามิสึ คิคูจิ (kikuchi@intac.co.th)
ภาษาไทย ติดต่อ คุณManeerat (admin@intac.co.th)
Home - ข้อมูลบริษัทโดยย่อ - รับสมัคร Freelancer - ติดต่อสอบถาม - นโยบายของไซต์
แปลภาษา - ออกแบบ - Localize - ผลงาน ความคิดเห็นของลูกค้า
Display Language: Thai - Japanese - English
©Copyright 2006 INTAC VISION (BANGKOK) CO., LTD. All Rights Reserved.