Localizzaation Image
INTAC LOGO
Localizzaation Image

HOMEข้อมูลบริษัทโดยย่อ รับสมัคร Freelancerติดต่อสอบถาม
แปลภาษาออกแบบLocalizeผลงาน ความคิดเห็นของลูกค้า
INTAC BLUE
Localize

Document Localize

Web site localize

Localize งานด้านภาพยนตร์
FAQ
(คำถามที่ได้รับบ่อยๆ)
ติดต่อสอบถาม
Localize ของ อินแทค
 ถ่ายทอดความคิดและผลิตภัณฑ์ไปสู่สายตาผู้คนทั่วโลก Localize Image1

ยุคนี้เป็นยุคที่ท่านสามารถทำธุรกิจได้กับคนทั่วโลก หากท่านต้องการถ่ายทอดความคิด หรือผลิตภัณฑ์ไปสู่ลูกค้าต่างประเทศให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงนั้น จำเป็นต้องผ่านกระบวนการ “Localize” เช่น หากท่านต้องการนำสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น แค็ตตาล็อก หรือคู่มือการใช้งานที่ผลิตในประเทศญี่ปุ่นเข้ามาเผยแพร่สู่ตลาดในประเทศไทย หรือหากท่านต้องการพัฒนาเว็บไซต์ให้มีหลายภาษา หรือหากท่านต้องการใส่เสียง และคำบรรยายภาพยนตร์ (Subtitle) ที่เป็นภาษาต่างประเทศลงในวีดีโอส่งเสริมการขาย บริการของ อินแทค วิชชั่น เป็นทางออกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับลูกค้า ที่ต้องการพัฒนาไปสู่ตลาดต่างประเทศ เพราะเราไม่เพียงแต่จะคำนึงถึงภาษาเท่านั้น แต่เรายังคำนึงถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมของประเทศเป้าหมายอีกด้วย

หากท่านต้องการใช้บริการงานด้าน Localize อินแทค วิชชั่น ช่วยท่านได้

Localization Image2
Document Localize

ท่านต้องการนำสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ ที่มีอยู่ เช่น แค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์, คู่มือการใช้งาน, แผ่นพับชนิดต่างๆ, บรรจุภัณฑ์, เอกสารประกอบการสอนพนักงาน ฯลฯ มาใช้ โดยแปลเป็นภาษาอื่นๆ บ้างไหม ยกตัวอย่างเช่น หากท่านส่งแค็ตตาล็อกที่จะนำมาทำงานพิมพ์ เป็นต้นฉบับเวอร์ชั่นภาษาญี่ปุ่น และตัวอย่างสินค้า เราสามารถทำแค็ตตาล็อกเวอร์ชั่นภาษาไทย ที่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนต้นฉบับได้ ซึ่งเป็นขั้นตอนงานที่ต้องอาศัยความรู้ และเทคนิคในเรื่องดังต่อไปนี้

ด้านการแปล

・ตรวจสอบเนื้อหาของข้อมูล แล้วจัดทีมแปลให้เหมาะสมกับเนื้อหามากที่สุด
・หากมีข้อมูลงานแปลในครั้งก่อนอยู่ เช่น งานแปลในอดีต อภิธานศัพท์ สไตล์งานแปลครั้งก่อน ก็ให้นำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในงานแปลครั้งนี้
・ตรวจสอบแก้ไขงานแปลโดยเจ้าของภาษา และจะตรวจสอบกับลูกค้าอีกครั้ง เพื่อรักษา คุณภาพงานให้ดีที่สุด

ด้านการออกแบบ

・รูปแบบต่างๆ เช่น รูปแบบตัวอักษร เทคนิคการเรียงพิมพ์ และ Layout ฯลฯ นั้น จะต้องใกล้เคียงกับต้นฉบับให้ได้มากที่สุด
・อาจทำการดัดแปลงแก้ไข ภาพถ่าย เครื่องหมายโลโก้ ภาพประกอบ เพื่อให้เหมาะสมกับ ภาษาและวัฒนธรรมของภาษาที่จะแปล

Pre-press / Printing

・ตรวจสอบว่าข้อมูลสำหรับงานพิมพ์ที่ได้มาจากลูกค้านั้นสามารถนำมาดัดแปลง หรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้หรือไม่
・จัดทำข้อมูลโดยปรับให้เข้ากับสภาพการพิมพ์ในประเทศไทย เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาเกี่ยวกับการพิมพ์ ・ติดต่อจัดหาบริษัทผู้ผลิตงานพิมพ์ เพื่อให้ได้ผลงานพิมพ์เหมือนต้นฉบับมากที่สุด รวมทั้งกระดาษที่ใช้ในงานพิมพ์ด้วย

Website localize

Localization Image3
การแพร่หลายของอินเตอร์เน็ตไปสู่ทั่วโลกนั้น ได้กลายเป็นวิธีที่นิยมในการทำธุรกิจระหว่างประเทศ หากท่านใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ที่มีหลายภาษา จะช่วยแก้ไขอุปสรรคต่างๆ ได้ เช่น เรื่องเวลาระยะทาง ต้นทุน และช่วยให้ท่านสามารถขยายไปสู่ตลาดใหญ่ในต่างประเทศได้อย่างงายดาย

เกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต

・คำนึงถึงความเหมาะสมของเนื้อหาที่จะนำไปใช้ในตลาดเป้าหมาย
・HTML Coding ที่เหมาะสมซึ่งคำนึงถึงเรื่องการใช้งานได้ง่าย (Accessibility)

Localize งานด้านภาพยนตร์

Localization Image4
สำหรับชาวต่างชาติ การที่จะทำความเข้าใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างแท้จริงต้องใช้ทั้ง “การดู” “การอ่าน” และ “การฟัง” ท่านที่ทำธุรกิจระหว่างประเทศหากมีผลงานทางภาพยนตร์ ที่ต้องการแปลเป็นภาษาต่างชาติ เช่น วีดีโอส่งเสริมการขายหรือวีดีโออธิบาย วีดีโอแนะนำองค์กร วีดีโอให้ความรู้พนักงาน ฯลฯ การเปลี่ยนเป็นผลงานทางภาพยนตร์เป็นภาษาต่างๆ จะช่วยเพิ่มคุณค่าของข้อมูลเป็นหลายเท่าตัวทีเดียว

เกี่ยวกับงานด้านภาพยนตร์

・จัดทำต้นฉบับคำบรรยายในภาษาไทย อังกฤษ หรือ ญี่ปุ่น รับจัดการอัดเสียง และควบคุมการทำงาน
・งานแปลคำบรรยายภาพยนตร์ (Subtitle) เป็นภาษาต่างๆ
・กระบวนการเรียบเรียงตัดต่อผลงานทางภาพ (Post-production), การส่งข้อมูลไปสู่สื่อ Digital Media แต่ละชนิด

→ ติดต่อสอบถาม  ↑Page top
ติดต่อสอบถาม ・เสนอราคา ทางโทรศัพท์  Fax และ E-mail
ภาษาญี่ปุ่น ติดต่อ คุณมาซามิสึ คิคูจิ (kikuchi@intac.co.th)
ภาษาไทย ติดต่อ คุณManeerat (admin@intac.co.th)
Home - ข้อมูลบริษัทโดยย่อ - รับสมัคร Freelancer - ติดต่อสอบถาม - นโยบายของไซต์
แปลภาษา - ออกแบบ - Localize - ผลงาน ความคิดเห็นของลูกค้า
Display Language: Thai - Japanese - English
©Copyright 2006 INTAC VISION (BANGKOK) CO., LTD. All Rights Reserved.